Loading...

پیاز لیلیوم هلندی

بازدید: 612

نام علمی این گیاه Lilium hybrids است. این گیاه به خانواده سوسن Liliaceae تعلق دارد. در بخش زینتی بصورت گلدانی ، شاخه بریده و باغچه ای استفاده می شود.پیاز لیلیوم از نظر باغبانی بسیار ارزشمند است زیرا ویژگی گونه های آن در معطر بودن ،دامنه رنگ و سازگاری به شرایط محیطی مختلف می باشد و به صورت تجارتی به عنوان گل بریده یا گلدانی و همچنین با هدف زیبا نمودن باغ ها مورد استفاده قرار می گیرد.پیاز لیلیوم مناسب آب و هوای خنک و مناطق سردسیری است. کشت و تولید آن در گلخانه و فضای باز امکان پذیر است.به سرما و یخبندان مقاوم بوده و مناطق برفگیر و یخبندانی را به خوبی تحمل می کند.پیاز لیلیوم تشکیل شده از فلسهای محکم و ابدار که غذا را برای فصل رشد بعد ذخیره می کنند است.