Loading...

دلایل کشت محصولات ارگانیک

دلایل کشت محصولات ارگانیک

علاوه بر دلایل مشهود کشاورزی ارگانیک همانند تولید محصولات عاری از آفت کش و کود های شیمیایی ، در اینجا دلایل دیگری برای کشت ارگانیک بیان می شود

علاوه بر دلایل مشهود کشاورزی ارگانیک همانند تولید محصولات عاری از آفت کش و کود های شیمیایی ، در اینجا دلایل دیگری برای کشت ارگانیک بیان می شود:

سلامتی انسان: بسیاری از آفت کش ها که در محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند هنگامی که در تماس مستقیم با انسان قرار میگیرند باعث ایجاد بیماری می شوند. بعضی از آفت کش ها در چرخه های طبیعت تجمع پیدا می کنند و مدت ها بعد از کاربرد آنها باعث ایجاد بیماری در انسان می شوند. همچنین بعضی از مطالعات نشان می دهد میوه و سبزی هایی که به صورت ارگانیک تولید شده اند مغذی تر از آنهایی هستند که بصورت رایج تولید شده اند. 

 

آلودگی آب ها: کود های شیمیایی اضافه ای که از طریق آبشویی وارد آبهای زیر زمینی، نهرها، دریاچه ها، رودخانه ها و آبهای ساحلی می شوند باعث مرگ و تخریب اکوسیستم طبیعی می گردند. بر اساس آمار آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا آب های سه چهارم ایالت های آمریکا توسط آفت کش ها آلوده شده اند. 

 

تخریب و فرسایش خاک: نیاز فوری به حفاظت از زمین های کشاورزی باقی مانده در جهان از فرسایش و  آلودگی و کاهش منابع آب به یک بحران جهانی تبدیل شده است. تلاش جمعی بسیاری از کشاورزان ارگانیک در جهت رفع این مشکلات است.

 

تعادل اکولوژیکی و تنوع: شکارچیان حشرات و خود طعمه جمعیت همدیگر را در یک حالت تعادل نگه می دارند و گیاهان بهترین رشد خود را در یک حالت متعادل دارند. کشاورزان ارگانیک به تمامی قسمت های این زنجیره به مرتبط زندگی احترام می گذارند و از فعالیت هایی استفاده می کنند که آن را پشتیبانی می کند. 

 

نسل های آینده: کشاورزی پایدار به معنی فکر کردن درباره آینده، استفاده از منابع تجدید پذیر به صورت خردمندانه و موثر و در نظر گرفتن همان اندازه ای است که طبیعت می تواند جایگزین کند. 

 

کاهش هزینه ها: هزینه پیشگیری کمتر از درمان است. مهیا کردن جا برای حشرات سودمند باعث کاهش جمعیت آفت ها می شود. موجودات کوچک خاک که عناصر را در دسترس گیاه قرار می دهند را تغذیه کنید در نتیجه گیاهان مورد تغذیه قرار می گیرند. 

 

 

نظرات

    ارسال نظر