Loading...

چگونه بذر درخت افرا را بکاریم

| | 1 نظر
چگونه بذر درخت افرا را بکاریم
تعداد گونه های زیادی از درخت افرا وجود دارد و همه آنها را نمی توان به یک شیوه خاص کاشت. بعضی از گونه ها را به راحتی می توان کاشت به خصوص آنهایی که بذرهایشان در بهار و ابتدای تابستان می رسند و ریزش می کنند. بقیه گونه ها سخت تر جوانه می زنند و حتی باغبان ها

تعداد گونه های زیادی از درخت افرا وجود دارد و همه آنها را نمی توان به یک شیوه خاص کاشت. بعضی از گونه ها را به راحتی می توان کاشت به خصوص آنهایی که بذرهایشان در بهار و ابتدای تابستان می رسند و ریزش می کنند. بقیه گونه ها سخت تر جوانه می زنند و حتی باغبان های با تجربه فقط می توانند جوانه زنی 30 تا 50 درصدی را تجربه کنند. اگر امکان دارد گونه افرای خود را قبل از شروع به کاشت مشخص کنید در غیر اینصورت از روش تیمار سرمایی استفاده کنید.

1- تیمار سرمایی. این روش برای بیشتر افراها کاربرد دارد. افرای قندی، افرای پهن برگ، افرای ژاپنی و بعضی از افراهای قرمز در طول مدت زمستان خواب و هنگامی که دمای هوا افزایش می یابد شروع به جوانه زنی می کنند. تیمار سرمایی در این گونه ها موجب درصد بالایی جوانه زنی می شود.

همه این گونه ها بذرهایشان در پاییز یا اوایل زمستان از درخت می افتند.

اگر می خواهید از این روش در هوای آزاد استفاده کنید حدود 90 تا 120 روز سرما مورد نیاز است. می توانید 90 تا 20 روز قببل از آخرین یخبندان شروع به کار کنید.

2- یک زیپ کیپ را از کوکوپیت پر نمایید. زیپ کیپ را با کوکوپیت یا کاغذ جوانه زنی پر نمایید. برای نتیجه گیری بهتر از مواد استریل و دستکش یکبار مصرف استفاده کنید تا مانع از انتشار قارچ ها شوید.

3- مقداری آب اضافه کنید. مقداری آب به بستر کاشت (کوکوپیت) اضافه کنید. توجه داشته باشید که بستر فقط مرطوب باشد و آب اضافی آن را خارج نمایید.

4- مقدار کمی قارچ کش استفاده کنید (انتخابی). قارچ کش مانع از کپک زدن و خراب شدن بذرها می شود. ولی همیشه ضروری نیست. بعضی از تولید کنندگان بذرها را در محلول رقیق شده سفید کننده(سدیم کلراید) برای مدت کوتاهی قرار می دهند.

5- بذرها درون زیپ کیپ قرار داده و درب آن را ببندید. در هر زیپ کیپ 20 تا 30 عدد بذر قرار داده و سعی کنید داخل هوای داخل آن را خارج نمایید. سپس درب آن را ببندید.

6- در یخچال نگه دارید. اکنون زمان اعمال تیمار سرمایی یا قرار دادن آنها در دمایی است که باعث تحریک جوانه زنی می شود. دمای ایده آل برای بیشتر گونه ها معمولا 1 تا 5 درجه سانتیگراد است. معمولا کشو های یخچال همین مقدار دما دارند.

مطلوب است که جهت تایید مقدار درجه حرارت از یک دماسنج استفاده کنید. بعضی از بذرها ممکن است در صورتی که دما چند درجه جابجا شود جوانه نزنند.

اگر امکان دارد بذر افرای نروژی را در دمای 5 درجه سانتیگراد و افرای قرمز را در دمای 3 درجه سانتیگراد قرار دهید. بقیه گونه ها حساسیت زیادی ندارند.

7- بیشتر گونه ها 90 تا 120 روز طول می کشد تا جوانه بزنند اما افرای پهن برگ و افرای نروژی و تعداد دیگری از گونه ها حدودا 40 روزه جوانه می زنند. هر هفته زیپ کیپ را بررسی کنید و در صورت نیاز اندکی آب اضافه کنید.

اگر متوجه نقاط سیاه رنگ یا کپک شدید آن قسمت از زیپ کیپ خارج نمایید و اگر نیاز بود اندکی قارچ کش اضافه نمایید.

اگر بذرها شروع به جوانه زنی کرده بودند آنها را از زیپ کیپ خارج نمایید و در خاک بکارید.

8- هنگامی گه بذرها شروع به جوانه زنی کردند آنها را از یخچال خارج کرده و در عمق یک سانتی متری خاک بکارید. بیشتر افراها به خوبی در نیم سایه رشد می کنند.

برای افزایش شانس زنده ماندن، بذرها را در سینی کشت بکارید. سینی کشت را با مخلوط کوکوپیت، پیت ماس و ماسه بادی پر کنید. هنگامی که برگ های ثانویه شروع به رشد کردند آنها را به گلدان بزرگتری انتقال دهید.

نظرات
    ارسال نظر