Loading...

راهنمای نگهداری از بنفشه آفریقایی

راهنمای نگهداری از بنفشه آفریقایی

راهنمای نگهداری از بنفشه آفریقایی

آبیاری

به طور عمومی بنفشه آفریقایی فقط به اندازه خیس شدن خاک نیاز به آبیاری دارد و نباید به صورت غرقاب آبیاری شود. آبیاری زیاد موجب حساس شدن گیاه به قارچ های بیماری زایی همانند پیتیم و پوسیدگی ریشه و طوقه می شود. آبیاری زیاد همچنین باعث دنیتریفیکاسیون می شود. این پدیده مانع از جذب نیتروژن مورد نیاز گیاه می شود.

دمای آب آبیاری باید همانند دمای اتاق باشد. هنگامی که آب سرد است، باعث سرمازدگی ریشه های بنفشه آفریقایی می شود و برگ های گیاه پس از جذب آب شل می شوند. همچنین اگر آب سرد روی برگ های گیاه ریخته شود باعث ایجاد لکه های سیاه روی برگ های گیاه می شود. دقت کنید در هیچ شرایطی آب روی برگ های گیاه ریخته نشود. تنها استثنا در این مورد استفاده از آب برای اسپری عناصر غذایی و افزایش رطوبت اطراف گیاه است. در این شرایط قطرات  کوچک آب باعث ایجاد لکه های سیاه روی برگ گیاه نمی شود.

از آب حاوی کلر زیاد جهت آبیاری استفاده نکنید. حداکثر غلظت کلر قابل تحمل توسط بنفشه آفریقایی حدود 70 تا 100 قسمت در میلیون است. اگر مطمئن نیستید از آبی که می خواهید جهت آبیای استفاده کنید حاوی چه مقدار کلر است آب را در یک تشت خالی کنید و اجازه بدهید 24 ساعت در همان حالت بماند سپس از آن استفاده کنید.

 

نور مورد نیاز

مقدار نوری که بنفشه آفریقایی دریافت می کند مستقیما با سلامت و کارایی آن در ارتباط است. نور غیر مستقیم معتدل تا زیاد برای رشد بنفشه آفریقایی مورد نیاز است. بنفشه آفریقایی همانند دیگر گیاهان برای فتوسنتز به نور نیاز دارد در حالی که فتوسنتز عمدتا توسط برگ ها و ساقه های سبز انجام می شود، مهمترین فعالیت برای تبدیل کربن، هیدروژن و اکسیژن به انرژی قابل مصرف می باشد که کربوهیدرات گیاهی نامیده می شود. حتی با فراهمی تمامی عناصر غذایی مورد نیاز برای گیاه، فقدان نور نهایتا منجر به کمبود و مرگ گیاه می شود.

در شرایط کمبود نور، بنفشه آفریقایی گلدهی را متوقف و برگ های آن شروع به زرد شدن می کنند. در این شرایط برگ های بنفشه شروع بع رشد طولی و باریک می کنند.

در شرایطی که نور ناکافی می تواند برای گیاه مضر باشد، نور شدید نیز می تواند باعث ایجاد مشکلاتی شود. یکی از نشانه های نور شدید ایجاد لکه های قهوه ای بر روی برگ ها و گل های گیاه است که لکه های نکروز آفتاب سوختگی می باشد. همچنین نور شدید آفتاب می تواند باعث پیچیدگی برگ ها شود یا برگ های ابلغ کاملا سبز شوند.

بنفشه آفریقایی بهترین کارایی را زمانی دارد که به مقدار زیادی نور آفتاب غیر مستقیم دریافت کند. در حالی که بنفشه ها می توانند نور مستقیم اول روز و آخر روز را تحمل کنند در باقی ساعات روز باید از نور محاقظت شوند. پشت پنجره رو به جنوب بهترین گزینه است. یک پرده نازک برای فیلتر کردن نور مستقیم آفتاب مناسب است. اگر به یک نورسنج دسترسی دارید، مقدار نور مورد نیاز برای بنفشه آفریقایی حدودا 10.000 تا 12.000  لوکس یا 900 تا 1100 فوت کندل است.

توجه داشته باشید که مدت و شدت نور خورشید در فصل های مختلف سال متفاوت است. در طول ماه های زمستان باید اجازه دهید که بنفشه آفریقایی مقدا بیشتری نور دریافت کند. همچنین بسیار مهم است که بنفشه خود را بچرخانید تا به مقدار مساوی تمامی جهت های آن نور دریافت کند. در صورتی که بنفشه خود را نچرخانید به سمت نور خمیده می شود و طرفی که به سمت نور بوده است رشد بیشتری می کند.

اگر از نور مصنوعی استفاده می کنید باید به چند نکته توجه کنید. 1- اگر می خواهید که یک نور رشد انتخاب کنید ، بسیا مهم است که مطمئن شوید که هر دو طیف نور قرمز و آبی را ساطع می کند. نور قرمز جهت گلدهی بنفشه افریقایی ضروری است . نور آبی جهت فتوسنتز ضروری است بنابر این برای رشد و توسعه برگ های سبز و تولید کربوهیدرات های گیاه حیاتی است. 2- در ذهن داشته باشید که شدت نور با نزدیک شدن به منبع نور افزایش می یابد. بر این اساس باید فاصله نور مصنوعی با گیاه مشخص باشد. اگر بنفشه آفریقایی بسیار نزدیک به منبع نور باشد شروع به ایجاد نشانه هایی می کند که شبیه به آفتاب سوختگی است. به طور عمومی نور رشد باید حدودا 40 تا 60 سانتی متر بالاتر از بنفشه آفریقایی قرار بگیرد. 3- به یاد داشته باشید که بنفشه آفریقایی روزانه حداقل 8 ساعت تاریکی نیاز دارد تا گلدهی ان انجام شود. بنفشه آفریقایی نباید بیش از روزانه  16 ساعت نو دریافت کند.

در نهایت باید از پدیده عجیب بنفشه های آفریقایی که در زیر نور  مصنوعی پرورش می یابند آگاه باشید. این شرایط سفیدی برگ نامیده می شود. با اینکه تمامی بنفشه های آفریقایی به این شرایط حساس نیستند ولی آنهایی که حساس هستند شروع به تولید برگ هایی می کنند که لکه های مجزای روشن دارند. تنها روش درمان این شرایط دست برداشتن از نور مصنوعی و استفاده از نور آفتاب است.

دما و کیفیت هوا

از لحاظ دما، رطوبت و دیگر عوامل کیفیت هوا، بنفشه های آفریقایی در محیطی پرورش می یابند که اکثر مردم آن را دلپذیر در نظر می گیرند. بنابراین اگر شما احساس راحتی می کنید احتمال اینکه بنفشه آفریقایی شما نیز احساس راحتی کند بسیار زیاد است.

به طور عمومی، شما بایستی دمای هوای اطراف بنفشه آفریقایی خود را در حدود 22 درجه سانتیگراد حفظ کنید. حداقل سعی کنید دما کمتر از 15 درجه سانتیگراد و بیشتر از 28 درجه سانتیگراد نشود. همچنین از نوسانات شدید در دما ممانعت کنید و درباره نوسانات کم در درجه حرارت بین شب و روز نگران نباشید. در واقع بعضی از ارقام هیبرید نیاز به نوسان حدودا 10 درجه ای جهت گلدهی دارند.

رطوبت هوا برای سلامتی بنفشه آفریقایی ضروری است. در زیستگاه بومی این گیاهان رطوبت هوا عمدتا 70 تا 80 درصد است. در حالی که نگهداری این درجه از رطوبت هوا در خانه مشکل است، شما باید حداقل  رطوبت هوای 50 درصد را برای ان فراهم سازید. اگر رطوبت محیط بسیار کمتر از این باشد ، تعرق گیاه بیشتر از توانایی در جذب آب خواهد بود. د نتیجه جوانه ها نمی توانند باز شوند، رشد گیاه آهسته خواهد بود و برگ ها شروع به خشک و چروکیده شدن می کنند.

چندین روش برای افزایش رطوبت محیط اطراف بنفشه آفریقایی وجود دارد. 1- شما می توانید یک خرد اقلیم مطلوب را با تجمع تعدادی ار بنفشه های آفریقایی ایجاد کنید. این روش حدودا 15 درصد رطوبت اطراف گیاهان را افزایش می دهد. در این روش باید گیاهان را طوری قرار دهید که برگ های آنها با هم در تماس نباشند. همچنین فضای کافی برای رشد بنفشه ها و چرخش هوا برای جلوگیری از شیوع قارچ ها بسیار مهم است. 2- استفاده از ظرف آب در کنار گلدان گیاه  3- در نهایت استفاده از دستگاه رطوبت ساز خصوصا در فصل زمستان

 

نظرات

    ارسال نظر