Loading...

گل گازانیا

گل گازانیا

گازانیا از گیاهان گلدار خانواده کاسنی و بومی آفریقای جنوبی است.

گازانیا از گیاهان گلدار خانواده کاسنی و بومی آفریقای جنوبی است. این گیاه تولید در طول بهار و تابستان تولید گل های بزرگی می کند و به عنوان گیاهی مقاوم به خشکی برای گلکاری و پوشاندن سطح زمین استفاده می شود.

گازانیا عمدتا به دلیل رنگ زیبای گل های آن که معمولا در اواخر بهار ظاهر می شوند و در طی تابستان تا اوایل پاییز باقی می مانند پرورش داده می شود. این گیاه مکانی آفتابی را ترجیح می دهد و معمولا به خشکی و خاک های فقیر مقاوم است. ارقام مختلفی از گازنیا جهت رنگ و شرایط مختلف محیطی اصلاح شده است.

گازانیا از طریق بذر به آسانی تکثیر پیدا می کند و می توان آن را در گلدان کاشت. 

نظرات

    ارسال نظر