بذر فلفل سانتافه (۵۰عدد)

نسبتا تند-حاوی ۵۰ عدد بذر
6,000 5,000تومان

دستورالعمل کاشت به همراه بذرها برای شما ارسال می گردد.

از کاشت تا برداشت محصول حدود ۸۰ روز زمان می برد. 

طول میوه ها حدود ۹ سانتی متر و عرض آنها حدود ۴ سانتی متر است. میوه ها نسبتا تند و در ابتدا زرد رنگ سپس نارنجی و قرمز می شوند. ارتفاع گیاه حدود ۶۰ سانتی متر و به صورت مداوم و زیاد تولید میوه می کند. حدود ۲۰ تا ۵۰ عدد میوه در طی یک دوره کاشت تولید می کند. مقاوم به ویروس موزاییک تنباکو است.

نظرات
    ارسال نظر

    Loading...