بذر  کاکتوس آکانتوکالیسیوم
بذر  کاکتوس آکانتوکالیسیوم

بذر کاکتوس آکانتوکالیسیوم

بذر کاکتوس آکانتوکالیسیوم
پاکت خانگی ( 10 عدد بذر )
دسته بندی :بذر کاکتوس
15,000 تومان
بخشها :
نام علمیAcanthocalycium
نام انگلیسیAcanthocalycium
کشور تولید کنندهایران
نور مورد نیازآفتاب کامل فیلتر شده
زمان گلدهیبهار و تابستان
ارسال نظر