فروشگاه اینترنتی آقای بذر - خرید بذر، کود و لوازم باغبانی

خرید بذر

بذر سبزی و صیفیجات بذر کاکتوس و ساکولنت بذر گیاهان زینتی بذر گیاهان دارویی پیاز گل و زعفران بذر میوه های خاص بذر حسن یوسف

خرید کود

کود ماکرو (عناصر پر مصرف) کود میکرو (ریز مغذی) کود محرک و مکمل کود اصلاح کننده خاک کود خانگی هورمون و ژل قلمه زنی

خرید ابزار باغبانی

قیچی باغبانی سمپاش قیچی شمشاد زن اره باغبانی قیچی شاخه زن