بذر جعفری ایتالیایی آرزومانبذر جعفری ایتالیاییبذر جعفری
بذر جعفری ایتالیایی آرزومان

بذر جعفری ایتالیایی آرزومان

برگ های پهن و معطر به رنگ سبز تیره
گیاه چند ساله
60 روز پس از کاشت قابل برداشت می باشد
پاکت 25 گرمی
دسته بندی :بذر جعفری
60,000 تومان
بخشها :
نام علمیPetroselinum crispum
نام انگلیسیItalian Giant Parsley
تعدادپاکت 25 گرمی
کشور تولید کنندهترکیه
ارسال نظر