کود

بازدید: 10373

گیاهان برای رشد به چه عناصری نیازمند هستند؟

گیاهان برای رشد و توسعه نیازمند عناصر بخصوصی هستند. از بین این عناصر سه عنصر اکسیژن، کربن و هیدروژن از طریق هوا جذب برگ های گیاه می شوند. مابقی عناصر از طریق ریشه جذب گیاه می شوند. این عناصر به دو دسته پر مصرف (ماکرو) و کم مصرف (میکرو) تقسیم می شوند. عناصر ماکرو شامل نیتروژن، فسفر، پتاسیم، گوگرد، کلسیم و منیزیم است. عناصر میکرو شمامل آهن، مس، منگنز، روی، مولیبدن، کلر و بر می باشد. 

کود چیست؟

کود دارای عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان می باشد و سبب حاصلخیزی و باروری خاک می شود.

انواع کود کدامند؟

به طور کلی کود ها به سه دسته تقسیم می شوند. کود شیمیایی و معدنی، کود آلی و کود بیولوژیک. 

کود شیمیایی: انواع کود های ماکرو و میکرو

کود آلی: کود دامی، کود جلبک دریایی، کود آمینو اسید، کود سبز، ورمی کمپوست، خاکبرگ

کود بیولوژیک: این کود ها حاوی باکتری یا قارچ زنده هستن که عناصر غذایی را در اختیار گیاهان قرار می دهند مانند مایکوریزا

کود کامل یا کود NPK چیست؟

کود حاوی سه عنصر نیتروژن، فسفر و پتاسیم کود کامل نامیده می شود. درصد هر کدام از عناصر با یک عدد مشخص می شود. مانند کود 20-20-20 یا سه بیست که دارای 20 درصد نیتروژن، 20 درصد فسفر و 20 درصد پتاسیم می باشد. 

برای گلدهی از چه کودی استفاده کنم؟

در صورتی که در حال حاضر گیاه شما گل دارد و قصد دارید میزان گلدهی آن را افزایش دهید از کود کامل 36-12-12 استفاده کنید که دارای 36 درصد پتاسیم می باشد. اما در صورتی که گیاه شما فعلا گل ندارد ولی قصد دارید به خوبی از آن مراقبت کنید تا در زمان گلدهی بیشترین میزان گل را بدهد از کود هایی مانند 10-52-10 یا 20-50-5 یا کود هایی که درصد پتاسیم آنها بیشتر از درصد نیتروژن و درصد فسفر بیشتر از درصد پتاسیم باشد استفاده کنید. همچنین استفاده از کود هایی مانند جلبک دریایی، آمینو اسید و هیومیک اسید باعث رشد بهتر و افزایش گلدهی گیاهان می شود. 

بهترین کود برای گیاهان آپارتمانی کدام است؟

اگر گیاه شما همانند پتوس، کروتون، برگ انجیری و.... فاقد گل است می توانید از کود کامل 20-20-20 و دیگر کود های محرک رشد مانند هیومیک اسید، جلبک دریایی و آمینو اسید استفاده کنید. برای گیاهان گلدار از کود 36-12-12 و همچنین محرک های رشد مانند جلبک دریایی و آمینو اسید استفاده کنید.