کود کلات آهن باسشنکود کلات آهن باسشن
کود کلات آهن باسشن

کود کلات آهن باسشن

کود کلات آهن باسشن
بسته 1 کیلوگرمی
دسته بندی :کود ریز مغذی
795,000 تومان

کود محلول و گرانوله با کمپلکس کننده EDDHA در تمام شرایط کلروز ناشی از کمبود آهن قابل استفاده بوده و به خاطر نوع عامل کمپلکس کننده در شرایط خاک های آهکی و قلیایی بسیار کارآمد است.باسشن توسط گیاه به طور کامل جذب می گردد. این کود در قالب میکروگرانول ارائه شده و دارای حلالیت کامل در آب و بدون ایجاد رسوب است. لذا در سیستم های آبیاری به راحتی قابل استفاده می باشد.

ارسال نظر