کود بورکو کیمیتک افزایش گرده افشانی و گلدهی
کود بورکو کیمیتک افزایش گرده افشانی و گلدهی

کود بورکو کیمیتک افزایش گرده افشانی و گلدهی

بر طرف کننده کمبود بور
افزایش گلدهی و گرده افشانی گیاه
بطری 1 لیتری
دسته بندی :کود ریز مغذی
545,000 تومان

کمبود بور عموما باعث عدم گرده افشانی و تشکیل دانه یا گرده افشانی ناقص و همچنین کاهش تشکیل گل در گیاهان می شود. عدم تامین مناسب عنصر بور باعث عدم رشد مناسب و کوتاهی ریشه نیز می گردد. کود مایع بورکو جهت جلوگیری و اصلاح کمبود بر تهیه شده است که به صورت کامل برای گیاه قابل جذب است.

تجزیه ضمانت شده: 11 درصد بور محلول

 

ارسال نظر