کود بوستر فیدینگ 125 گرمی
کود بوستر فیدینگ 125 گرمی

کود بوستر فیدینگ 125 گرمی

کود بوستر فیدینگ 27-30-0
950,000 تومان

NPK: 0-30-27

این کود به طور ویژه برای تامین مقادیر کافی فسفر، پتاسیم، منیزیم و ریز مغذی‌ها برای افزایش تولید رزین و تشکیل و تراکم گل‌ها فرموله شده است. ترکیبی از کود بوستر و کلسیم  خط بسیار حرفه ای و خاص از مواد مغذی را برای گیاهان سالم و مولد ایجاد می کند. منیزیم و عناصر کمیاب به PK Booster  اضافه شده است تا از محدود کردن جذب فسفر و پتاسیم در صورت عدم تعادل نسبت‌ها جلوگیری شود. گیاهان تنها در صورتی می توانند به پتانسیل کامل ژنتیکی خود برسند که همه عناصر به اندازه کافی در دسترس باشند.

ارسال نظر