کود فیدینگ گلدهیکود فیدینگ گلدهی
کود گلدهی کوتاه مدت فیدینگ پاکت 125 گرمی

کود گلدهی کوتاه مدت فیدینگ پاکت 125 گرمی

پاکت 125 گرمی
800,000 تومان
برای استفاده در کشت خاکی و هیدروپونیک مناسب است. با آب مخلوط می شود و به محلول غذایی تبدیل می شود که در طول دوره توسعه استفاده می شود.
مخصوص دوره گلدهی تمامی گیاهان بخصوص گیاهانی که دوره گلدهی کوتاهی دارند. 
ارسال نظر