بذر گل ختمی پرپر الوانگل ختمی پرپر.jpg
بذر گل ختمی پرپر الوان

بذر گل ختمی پرپر الوان

پاکت خانگی 1 گرمی ( 80 عدد بذر)
15,000 تومان

گل ختمی یک‌ساله و دارای گل و میوه و ریشه با مصرف دارویی است
ارتفاع این گیاه بین 1 تا 3 متر است
از جمله گلهایی است که شرایط کم آبی را بخوبی تحمل می کند
زمان گلدهی گل ختمی بسته به زمان کاشت از اواخر بهار تا اواسط تابستان است

نام علمیAlcea rosea
نام انگلیسیHollyhock
مقدارپاکت خانگی 1 گرمی ( 80 عدد بذر)
کشور تولید کنندهایران
ارسال نظر