بذر گل استئوسپرموم پاکوتاه الوانگل استئوسپرموم.jpgبذر گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان
بذر گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان

بذر گل استئوسپرموم پاکوتاه الوان

پاکت خانگی 0.3 گرمی ( 20 عدد بذر)
15,000 تومان

استئوسپرموم در آب و هوای خنک گل می دهد (بهار و پاییز)
تکثیر آن توسط بذر به راحتی انجام می شود
زنبور و پروانه ها جذب گل های استئوسپرموم می شوند

نام علمیOsteospermum
نام انگلیسیAfrican daisies
مقدارپاکت خانگی 0.3 گرمی ( 20 عدد بذر)
کشور تولید کنندهایران
ارسال نظر