بذر گل شقایق کالیفرنیایی پاکوتاه الوانگل شقایق کالیفرنیایی.jpg
بذر گل شقایق کالیفرنیایی پاکوتاه الوان

بذر گل شقایق کالیفرنیایی پاکوتاه الوان

پاکت 0.5 گرمی
دسته بندی :بذر گل شقایق
15,000 تومان

شقایق کالیفرنیایی با برگ های پر مانند و گل هایی با چهار گلبرگ مخصوص مناطقی با آفتاب زیاد است.
این گیاه مقاوم به گرما و کم آبی می باشد.
شقایق کالیفرنیایی گیاهی چند ساله است و رنگ گلبرگ های آن عمدتا نارنجی و زرد می باشد.

نام علمیEschscholzia californica
نام انگلیسیCalifornia poppy
مقدارپاکت خانگی 0.5 گرمی
کشور تولید کنندهایران
ارسال نظر