بذر کاکتوس اچینوسرئوسبذر کاکتوس اچینوسرئوسبذر کاکتوس اچینوسرئوسبذر کاکتوس اچینوسرئوس
بذر کاکتوس اچینوسرئوس

بذر کاکتوس اچینوسرئوس

بذر کاکتوس اچینوسرئوس
پاکت خانگی ( 10 عدد بذر )
دسته بندی :بذر کاکتوس
15,000 تومان
بخشها :
نام علمیEchinocereus
نام انگلیسیEchinocereus
کشور تولید کنندهایران
زمان گلدهیاواخر بهار و تابستان
نور لازمآفتاب کامل فیلتر شده
مقدارپاکت 10 عددی
ارسال نظر