بذ گل لاواترا میکسبذر گل لاواترا.jpg
بذر گل لاواترا میکس

بذر گل لاواترا میکس

پاکت 0.6 گرمی
15,000 تومان

لاواترا یا ختمی پاکوتاه گیاهی یک ساله و آفتاب دوست است.
گل های درشت و زیبای آن به رنگ ها قرمز، صورتی و سفید دیده می شوند.
پرورش این گیاه به راحتی انجام می شود.
مقاوم به کم آبی و گرما و در انواع خاک ها قابل کشت می باشد.

نام علمیLavatera
نام انگلیسیLavatera
مقدارپاکت 0.6 گرمی
ارسال نظر