کود کامل 10-52-10 پلنت فید به همراه ریز مغذی
کود کامل 10-52-10 پلنت فید به همراه ریز مغذی

کود کامل 10-52-10 پلنت فید به همراه ریز مغذی

پاکت 1 کیلویی
تولید اردن
تحت لیسانس هلند
ناموجود

با توجه به وجود درصد فسفر بالا در ترکیب این کود، یک استارتر قوی و آغازگر رشد در ابتدای فصل محسوب می شود. از این فرمول کودی می توانید به منظور افزایش رشد و توسعه ریشه و بهبود وزن خشک بوته در گیاهان زراعی و باغی مصرف کنید.

 در نشاءکاری ها، مصرف پلنت فید ۱۰-۵۲-۱۰ در اختلاط با خاک یا همراه آب آبیاری قبل از انتقال نشاءها به زمین و یا کاربرد آن پس از نشاءکاری، تاثیر بسزایی از توسعه ریشه و استقرار نشاء در خاک خواهد داشت. در نتیجه عملیات واکاری (کشت دوباره) را کاهش داده و در مقابل، عملکرد محصول را بهبود می بخشد.

تاریخ تولید2020
تاریخ انقضا2025
محصول کشوراردن
میزان مصرف2 کیلوگرم در هزار لیتر آب
وزن1 کیلو گرم
ارسال نظر