بذر بامیه قرمز آرزومانبذر بامیه قرمز
بذر بامیه قرمز آرزومان

بذر بامیه قرمز آرزومان

بذر بامیه قرمز آرزومان
پاکت 25 گرمی
ناموجود

زودرس 
مخصوص کشت در هوای آزاد
میوه ها حنایی رنگ
میوه ها از زمانی که 3 تا 4 سانتیمتر هستند قابلیت برداشت دارند
بوته های قوی
عملکرد بالا در شرایط مساعد آب و هوایی

نام علمیAbelmoschus esculentus
نام انگلیسیRed okra
تعدادپاکت 25 گرمی
ارسال نظر