بذر گل درخشندهبذر گل درخشندهبذر گل درخشندهبذر گل درخشنده
بذر گل درخشنده

بذر گل درخشنده

بذر گل درخشنده پاکت خانگی 2 گرمی ( 300 عدد بذر )
15,000 تومان
نام علمیScabiosa atropurpurea
نام انگلیسیScabious
کشور تولید کنندهایران
مقدارپاکت خانگی 2 گرمی ( 300 عدد بذر )
ارسال نظر