بذر گل مینا تابستانه  الوانبذر گل مینا تابستانه  الوان
بذر گل مینا تابستانه  الوان

بذر گل مینا تابستانه الوان

بذر گل مینا تابستانه الوان پاکت خانگی 0/8 گرمی ( حدودا 360 عدد بذر )
دسته بندی :بذر گل مینا
15,000 تومان
نام علمیCallistephus chinensis
نام انگلیسیChina Aster
کشور تولید کنندهایران
مقدارپاکت 0.8 گرمی حدودا 360 عدد بذر
ارسال نظر