بذر بادمجان آیدین سیاهیبذر بادمجان
بادمجان آیدین سیاهی

بادمجان آیدین سیاهی

پاکت ها 10 گرمی
دسته بندی :بذر صیفی جات
60,000 تومان

بادمجان آیدین سیاهی دارای میوه های استوانه ای سیاه رنگ با پوست نازک، با گوشت شیرین و سفید است .
میوه ها زودرس و طول رسیدگی 70 الی 75 روز است .

نام علمیSolanum melongena
نام انگلیسیEggplant
مقدارپاکت 10 گرمی
کشور تولید کنندهترکیه
ارسال نظر