بذر گوجه چری نارنجی کلاستربذر گوجه چری نارنجی کلاستر
بذر گوجه چری نارنجی کلاستر

بذر گوجه چری نارنجی کلاستر

رشد محدود
وزن میوه ها حدودا 10 تا 15 گرم
کاشت تا برداشت 70 روز زمان نیاز دارد
کلاستر (خوشه ای)
هر خوشه 15 تا 30 عدد میوه دارد
به زودی
نام علمیSolanum lycopersicum
نام انگلیسیorange cherry tomato
تعدادپاکت 25عددی
کشور تولید کنندهآمریکا
ارسال نظر