انتخاب کود مناسب برای باغچه سبزی و صیفی به زبان ساده

انتخاب کود مناسب برای باغچه سبزی و صیفی به زبان ساده
هنگامی که باغچه سبزی وصیفی ها شروع به رشد می کند، فرآیندهای فشرده گیاهان باعث تخلیه عناصر غذایی از خاک می شود. افزودن کودها سبب می شود که خاک در حالت بهینه جهت تغذیه گیاهان باغچه شما قرار بگیرد.

هنگامی که باغچه سبزی وصیفی ها شروع به رشد می کند، فرآیندهای فشرده گیاهان باعث تخلیه عناصر غذایی از خاک می شود. افزودن کودها سبب می شود که خاک در حالت بهینه جهت تغذیه گیاهان باغچه شما قرار بگیرد. انتخاب کود مناسب و اضافه کردن مقدار صحیح بستگی به خاک و گیاهی که شما پرورش می دهید دارد. تست خاک یک روش عالی جهت تشخیص مقدار مناسب کود جهت اضافه کردن به خاک است.

  • مفهوم اعداد

کود های تجاری با اعدادی شماره گذاری شده اند که نشان دهنده نسبت عناصر کود می باشد. برای مثال 12-12-12 یا 30-5-15 .

شماره اول نشان دهنده درصد نیتروژن است (N).

شماره دوم نشان دهنده درصد فسفات است (نوع فسفر P2O5 است).

شماره سوم نشان دهنده پتاس است (نوع پتاسیم مورد استفاده K2O می باشد).

کود 5-10-5 حاوی 5 درصد نیتروژن، 10 دردصد فسفات و 5 درصد پتاسیم است و کود کامل خوانده می شود زیرا دارای هر سه عنصر اصلی مورد نیاز گیاهان می باشد. بعضی از کودها مانند 0-12-4 منبع خوبی از فسفات هستند ولی فاقد پتاسیم می باشند.

  • کودهای ارگانیک

بسیاری از کسانی که در باغچه سبزی و صیفی کشت می کنند می توانند با رعایت اصول کشاورزی ارگانیک باغچه زیبا و پر محصولی داشته باشند. کودهای ارگانیک شامل کودهای دامی، کود سبز ، پودر خون ، پودر بقایای ماهی، کنجاله تخم پنبه، پودر گرانیت، سنگ فسفات و.... می باشند. این کودها دارای مزایای زیادی می باشند:

بسیاری از کودهای ارگانیک باعث تشکیل ماده آلی خاک می شوند که باعث بهبود ساختمان خاک، تغذیه میکروارگانیسم های خاک، از بین بردن بیماری های قارچی و میکروبی و افزایش عناصر کم مصرف خاک می شود.

بیشتر کودهای ارگانیک به صورت آهسته و مداوم گیاه را تغذیه می کنند.

تعدادی از کودهای ارگانیک همانند کمپوست بسیار ارزان یا تقریبا رایگان هستند اگر خوتان آنها را تولید کنید.

کودهای ارگانیک کامل همانند 5-5-5 به صورت گسترده در دسترس هستند و به راحتی می توانند به جای کودهای شیمیایی مورد استفاده قرار بگیرند.

بعضی از معایب کودهای ارگانیک عبارتند از:

بعضی از کودهای ارگانیک همانند کودهای دامی و کمپوست حجیم هستند و جابجایی و نگهداری آنها مشکل می باشد.

آزاد شدن عناصر غذایی کودهای ارگانیک برای مصرف گیاه به کندی صورت می گیرد. بعضی مواقع بسته به فعالیت میکروارگانیسم های خاک، هنگامی که کمبود عناصر غذایی وخیم می باشد و نیاز به مقدار کافی عناصر غذایی می باشد، استفاده از کودهای ارگانیک بسیار زمان بر خواد بود.

بسیاری از کودهای ارگانیک نسبت به معادل شیمیایی خود حاوی عناصر غذایی کمتری هستند و محتوای آنها بسته به موقعیت و آب و هوای محلی که تولید شده اند متفاوت است. بنابراین شما کاملا مطمئن نخواهید بود که چه مقدار باید مصرف کنید.

  • کودهای شیمیایی

کودهای شیمیایی به صورت مصنوعی تولید می شوند و حاوی عناصری مانند سدیم نیترات، پتاسیم کلراید و سوپرفسفات هستند. کودهای شیمیایی به شکل های مایع، گرانول، پودر و پلت هستند. برای کوددهی می توانید هنگام آبیاری از کودهای مایع استفاده کنید یا مقداری از کودهای گرانول را در اطراف هر گیاه پخش کنید.

کودهای شیمیایی به مقدار زیاد در دسترس هستند و قیمت آنها نسبت به کودهای ارگانیک نیز کمتر است و تاثیر گذاری آنها بسیار سریع است اما معایبی میز دارند :

کود های شیمیایی ماده آلی به خاک اضافه نمی کنند و منجر به بهبود ساختمان خاک نمی شوند. در حقیقت بعضی از تحقیقات پیشنهاد می کنند که کودهای شیمیایی برای میکروارگانیسم های خاک مضر هستند و باعث می شوند که خاک نتواند برای طولانی مدت گیاه را پشتیبانی کند.

کود های شیمیایی غلیظ و سریع الاثر می باشند اما برای خاک فوائد طولانی مدت ندارند.

تولید کودهای شیمیایی نیازمند مقدار زیادی انرژی است که معمولا از طریق راه های غیرقابل تجدید پذیر تامین می شود. این حجم استفاده از انرژی باعث آلودگی هوا و گرمای جهانی می شود. با این حال بعضی از کودهای ارگانیک تجاری همانند سنگ فسفات نیز نیازمند مقدار کمی انرژی برای تولید هستند.

ارسال نظر