کشاورزی ارگانیک چیست؟

کشاورزی ارگانیک چیست؟
کشاورزی ارگانیک یک سیستم کشاورزی است که بر اساس اصول اکولوژیکی نسبت به کنترل آفات و تغذیه گیاهان اقدام می کند. عمدتا از باقی مانده گیاهان و فضولات دام ها و همچنین گیاهان تثبیت کننده نیتروژن و گیاهان پوششی جهت تغذیه گیاهان استفاده می شود.

کشاورزی ارگانیک چیست؟

کشاورزی ارگانیک یک سیستم کشاورزی است که بر اساس اصول اکولوژیکی نسبت به کنترل آفات و تغذیه گیاهان اقدام می کند. عمدتا از باقی مانده گیاهان و فضولات دام ها و همچنین گیاهان تثبیت کننده نیتروژن و گیاهان پوششی جهت تغذیه گیاهان استفاده می شود. کشاورزی ارگانیک مدرن در پاسخ به صدمات زیست محیطی استفاده از آفت کش ها و کود های شیمیایی در کشاورزی مرسوم به وجود آمد که دارای فوائد اکولوژیکی فراوانی است. 

در مقایسه با کشاورزی رایج امروزی، کشاورزی ارگانیک از سموم کمتری استفاده می کند، فرسایش خاک را کاهش می دهد، آبشویی نیترات به آب های زیرزمینی و آب های روان را کاهش می دهد و ضایعات دام ها را به درون مزرعه بازیافت می کند. این فوائد از طریق افزایش هزینه تولید غذا برای مصرف کنندگان و عموما کاهش عملکرد در مزارع متعادل می شود. در واقع مشاهده شده است که مزارع ارگانیک حدودا 25 درصد عملکرد کمتری در مقایسه با مزارع رایج امروزی دارند. همچنین این مقدار کاهش عملکرد به طور قابل توجهی به نوع محصول نیز بستگی دارد. 

 تاریخ کشاورزی ارگانیک

مفهوم کشاورزی ارگانیک در اوایل سال های 1900 توسطSir Albert Howard،F.H.KingوRudolf Steiner و کسان دیگری که اعتقاد داشتند استفاده از کودهای دامی، گیاهان پوششی، تناوب زراعی، و کنترل بیولوژیکی آفات منجر به یک سیستم کشاورزی بهتر می شود، به وجود آمد. پس از چاپ کتاب بهار خاموش توسط  Rachel Carsonتقاضا برای محصولات ارگانیک در سال های 1960 افزایش یافت. این کتاب درباره میزان خسارت ناشی از استفاده از حشره کش ها است. 

فروش مواد غذایی ارگانیک به طور پیوسته در اواخر قرن 20 افزایش یافت. افزایش نگرانی های زیست محیطی همراه با تاثیرات مخرب آفت کش ها بر سلامت انسان و استفاده از محصولات تراریخته سبب رشد استفاده از محصولات ارگانیک گردید. قیمت محصولات ارگانیک عموما بالاتر از محصولات تولید شده در سیستم کشاورزی رایج امروزی است. بر اساس نوع محصول، فصل کاشت و معادلات عرضه و تقاضا، قیمت محصولات ارگانیک می تواند تا 100 درصد بالاتر از قیمت محصولات عادی باشند. 

 مقررات

کشاورزی ارگانیک رسما توسط دولت ها تعریف می شود. کشاورزان بایستی برای محصولات تولیدی خود گواهی کسب کنند تا بتوانند لیبل ارگانیک روی محصولات خود الصاق نمایند. استاندارد های خاصی برای گیاهان، حیوانات و محصولات طبیعی (وحشی) و همچنین برای فرآوری محصولات کشاورزی وجود دارد. برای مثال، در اتحادیه اروپا و آمریکا استفاده از آفت کش ها، کود های شیمیایی، تشعشعات یونیزه کننده، لجن فاضلاب و گیاهان تراریخته و محصولات آنها ممنوع است. در اتحادیه اروپا گواهی و بازرسی ارگانیک توسط شرکت های تایید شده بر اساس استاندارد ای اتحادیه اروپا انجام می شود. در آمریکا، کشاورزی ارگانیک توسط استاندارد ملی ارگانیک وزارت کشاورزی آمریکا تعریف شده است. تعداد زیادی گواهی کننده معتبر ارگانیک در سراسر این کشور وجود دارد. همچنین بیشتر کشور ها دارای برنامه خود برای گواهی ارگانیک هستند. گواهی کنندگان اروپا و آمریکا می توانند فرآیند گواهی و بازرسی تولید کنندگان و فرآوری کنندگان را در دیگر کشورها انجام دهند. این فرآیند مخصوصا زمانی مفید است که برای مثال محصولی به صورت ارگانیک در مکزیک تولید می شود و این محصول می خواهد به آمریکا صادر شود. 

 روش های کشاورزی ارگانیک

کودها 

از زمانی که کود های شیمیایی استفاده نشوند، ساختن و حفظ یک خاک قوی و فعال از طریق اضافه کردن مواد آلی یک اولویت برای کشاورزان ارگانیک است. ماده آلی می تواند از طریق اضافه کردن کود دامی، کمپوست یا محصولات جانبی حیوانات مانند پر، استخوان یا خون به خاک تامین شود. به دلیل وجود عوامل بیماری زای انسانی، استاندارد ملی ارگانیک وزارت کشاورزی آمریکا استفاده از کود دامی تازه 90 تا 120 روز مانده به برداشت محصول را ممنوع کرده است. کود دامی پوسیده که 5 بار در طی مدت 15 روز بهم زده شده باشد و دمای آن به 55 تا 77 درجه سانتیگراد رسیده است منعی از نظر کاربرد ندارد. کود دامی پوسیده به خاک مواد آلی و دامنه وسیعی از عناصر غذایی گیاهان و همچنین باکتری های مفید زیادی را اضافه می کند. لازم به ذکر است بیشتر این عناصر غذایی به فرم غیر معدنی بوده که قابل جذب برای گیاهان نیست، باکتری های خاک جهت تجزیه مواد آلی و تبدیل آن ها به فرم قابل جذب برای گیاهان مورد نیاز هستند، در مقایسه با کود های شیمیایی که به فرم معدنی بوده و مستقیما توسط گیاهان قابل جذب می باشند. 

طریقه کاشت و سپس شخم زدن گیاهان پوششی به حفاظت خاک در برابر فرسایش کمک کرده است و ماده آلی نیز به خاک نیز اضافه می کند. همچنین شخم زدن گیاهان پوششی تثبیت کننده نیتروژن مانند شبدر و یونجه، به خاک نیتروژن اضافه می کند. گیاهان پوششی عمدتا قبل یا بعد از گیاه اصلی کشت شده یا در تناوب زراعی گنجانده می شود و همچنین می تواند در ردیف بعضی از گیاهان مانند درختان میوه کشت گردد. همچنین محققان و تولید کنندگان در حال کار بر روی روش های کشاورزی ارگانیک بدون خاک ورزی یا خاک ورزی کاهش یافته هستند تا فرسایش خاک را کاهش دهند. 

 

کنترل حشرات

حشره کش های ارگانیک از منابع طبیعی استخراج می شوند. این منابع شامل باکتری ها، مانند باکتری  Bacillus thuringiensisکه برای کنترل کرم برگخوار استفاده می شود، یا ماده پیرترین که از گلChrysanthemum cinerariaefoliumاستخراج می گردد یا روغنNEEMکه از بذر  Azadirachta indicaبدست می آید. مواد معدنی مانند گوگرد و مس نیز مجاز هستند. 

علاوه بر حشره کش ها، کنترل ارگانیک آفات از طریق روش های بیولوژیکی، زراعی و ژنتیکی جهت به حداقل رساندن خسارت آفات استفاده می شود. کنترل بیولوژیکی از دشمنان طبیعی آفات استفاده می کند مانند حشرات شکارگر (کفشدوزک) یا حشرات انگل (مانند زنبور های بی عسل) برای حمله به آفات. چرخه زندگی حشرات همچنین ا زطریق روش های زراعی مانند تناوب های زراعی نیز مختل می شود. اصلاح گیاهان ارقام مختلفی را برای مقاومت به آفات معینی تولید کرده است. استفاده از چنین ارقامی و کاشت گیاهان با تنوع ژنتیکی بالا موجب کنترل ژنتیکی در برابر بسیاری از بیماری ها می شود. Top of Form

 

ارسال نظر