گیاهان خطرناک و سمی

گیاهان خطرناک و سمی
بعضی از گیاهان ممکن است ظاهر بیخطری داشته باشند ولی حاوی موادی باشند که زندگی انسان را به خطر بیندازد. این گیاهان را بشناسید و از دست زدن به آنها پرهیز کنید.

گیاهان خطر ناک و سمی

بعضی از گیاهان ممکن است بیخطر جلوه کنند ولی می توانند حاوی یکی از خطرناکترین سم ها باشند. در طی تاریخ این گیاهان مسئول مرگ بسیاری از انسان ها بوده اند که در زیر 7 مورد از آنها معرفی شده اند:

شوکران

این گیاه از خانواده هویج است و در بسیاری از موارد با جعفری یا کرفس اشتباه گرفته می شود. این گیاه مسئول اصلی قتل سقراط فیلسوف یونانی است.

کرچک

به مقدار زیاد به عنوان گیاه زینتی کشت می شود. این گیاه بومی آفریقا است. بذرهای این گیاه منبع روغن کرچک است و به طور طبیعی حاوی سمی به نام ریسین یا رایسین است. خوردن تعداد کمتر از 10 عدد از آن می تواند موجب مرگ انسان شود. 

خرزهره

گیاهی است با گل های زیبا و تمام قسمت های این گیاه حاوی سمی به نام اولئاندرین و نرین است. 

تنباکو

به صورت تجاری جهت مصارف غیر خوراکی کشت می شود. تمامی قسمت های گیاه به خصوص برگ های آن حاوی آلکالوئید سمی نیکوتین است که در صورت خورده شدن باعث مرگ می شود. استعمال دخانیات حاصل از تنباکو سالیانه 5 میلیون نفر را از بین می برد و احتمالا این گیاه کشنده ترین گیاه در جهان است. 

دیفن باخیا

بومی آمریکای جنوبی است. این گیاه عمدتا به دلیل برگ های زیبای آن به صورت زینتی در منزل نگهداری می شود ولی برگ های آن به شدت سمی است و حتی یک گاز از برگ های آن می تواند منجر به فلج شدن انسان شود. 

داتوره

گل های شیپوری و بزرگی دارد و غلاف بذرها به شکل گرز و در پاییز و زمستان بذرهای خود را پراکنده می کند. این گیاه به شدت توهم زا بوده و حاوی آلکالوئید آتروپین و هیوسیامین می باشد. 

شابیزک

تمامی برگها و میوه های این گیاه سمی است. میوه های آن به نظر خوراکی می رسند ولی اینطور نیست. فقط تعداد 2 تا 4 عدد از میوه های آن موجب مسمومیت و مرگ یک کودک می شود.  

ارسال نظر